No
No
 

På denne side kan du finde oplysninger om Den Europæiske Revisionsrets udbud, planlægningen af kontrakter med lav og mellemstor værdi, de årlige lister over kontrakter og de generelle betingelser, der gælder for alle kontrakter.

I de tilfælde, der er omtalt i finansforordningen, skal Revisionsretten anvende udbudsprocedurer, når den skal købe varer og tjenesteydelser eller have udført bygge- og anlægsarbejder.

Bemærk: De fleste offentliggjorte oplysninger om Revisionsrettens udbud (forhåndsmeddelelser, udbudsbekendtgørelser, meddelelser om tildelte kontrakter) kan findes i TED-databasen (Tenders Electronic Daily).

Dette websted ajourføres regelmæssigt med de seneste oplysninger om offentlige indkøb og udbud.

Tilbudsgivere og eksterne eksperter kan finde den specifikke databeskyttelseserklæring på følgende link: Databeskyttelse - specifik databeskyttelseserklæring - Udbud/eksterne eksperter.

Indledning

Den korrekte udbudsprocedure og offentliggørelsesmåde vælges på grundlag af de anslåede kontraktbeløb. De er i dag som følger:

Udbuddets værdi
Minimumsprocedure Offentliggørelse
≤ €15 000 Udbud med forhandling med én enkelt leverandør/serviceudbyder Offentliggøres ikke
> €15 000 -

≤ €60 000

Udbud med forhandling med mindst 3 tilbudsgivere Revisionsrettens websted
> €60 000 og < tærskelværdien i henhold til direktivet (p.t. €143 000 for tjenesteydelser/varer og €5 538 000 for bygge- og anlægsarbejder)

Udbud med forhandling med mindst 5 leverandører/serviceudbydere eller

indkaldelse af interessetilkendegivelser (CEI), begrænset eller offentligt udbud

Revisionsrettens websted

I TED

≥ tærskelværdien i henhold til direktivet (≥€143 000 for varer/tjenesteydelser og ≥€5 538 000 for bygge- og anlægsarbejder) Offentligt udbud eller begrænset udbud med en udbudsbekendtgørelse, der offentliggøres i EU-Tidende (i TED) I TED (e-udbud) og på Revisionsrettens websted
> €60 000 uden øvre grænse – tjenesteydelser, der er omfattet af den såkaldt lempelige ordning
Udbud med forhandling
I TED (e-udbud) og på Revisionsrettens websted

Udbud med forhandling med en anslået værdi på mellem >15 000 og < tærskelværdien i henhold til direktivet

Alle udbud med forhandling, som Den Europæiske Revisionsret planlægger i kategorien >15 000 og < tærskelværdien i henhold til direktivet (<€143 000 for varer/tjenesteydelser og <€5 538 000 for bygge- og anlægsarbejder) offentliggøres nedenfor. Se: Forhåndsmeddelelse om kontrakter med lav og mellemstor værdi:

Dette overslag er på ingen måde bindende for Retten, og der kan herudover iværksættes andre indkøbsprocedurer ad hoc efter behov.

Er du interesseret i et af de planlagte udbud, så kontakt os via vores kontaktformular. Skriv "Udbud" i emnefeltet og oplys følgende: udbuddets genstand og din virksomheds navn, adresse og kontaktoplysninger.

Udbud med en anslået værdi, der er større end tærskelværdien i henhold til direktivet

Alle udbud med en anslået værdi, der er større end tærskelværdien i henhold til direktivet (≥€143 000 for varer/tjenesteydelser og ≥€5 538 000 for bygge- og anlægsarbejder), offentliggøres i EU-Tidende (i TED), som er den primære kilde til oplysninger om store udbud.

Bemærk venligst, at Den Europæiske Revisionsret ikke udsender udbudsmaterialet i papirudgave. Al nødvendig dokumentation findes i elektronisk format på dette websted og på e-udbud jf. linket i udbudsbekendtgørelsen (punkt I.3).

Hvis du oplever problemer med at downloade filer, kan du kontakte os via vores kontaktformular. Skriv "Udbud" i emnefeltet og anfør referencenummer og titel på det udbud, du er interesseret i.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at materialet kan blive præciseret og/eller ændret i løbet af den periode, hvor der kan indgives bud. Supplerende oplysninger kan kun fås på e-udbud, som der er adgang til via linket i udbudsbekendtgørelsen (punkt I.3), så alle tilbudsgivere opfordres stærkt til regelmæssig at følge os her, da der kan blive tilføjet supplerende oplysninger når som helst indtil fristen for indgivelse af bud.

Indledning

Den Europæiske Revisionsret agter at afholde udbud vedrørende følgende kontrakter med lav eller mellemstor værdi. Denne tidsplan er ikke bindende for Revisionsretten. Undtagelsesvis kan der iværksættes andre indkøbsprocedurer efter behov.

Genstand Skøn Type (Vareindkøb (F), Tjenesteydelser (S), Ejendomme (B), Bygge- og anlægsarbejder (A) Vejledende plan (indledning af proceduren)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Er du interesseret i et af de ovenstående udbud, så kontakt os via vores kontaktformular. Skriv "Udbud" i emnefeltet og oplys følgende: udbuddets genstand og din virksomheds navn, adresse og kontaktoplysninger.

Årlige lister over kontrakter med lav eller mellemstor værdi tildelt af Revisionsretten (>15 000 og < tærskelværdien i henhold til direktivet)

Årlige oplysninger om specifikke kontrakter baseret på en rammekontrakt

Årlige lister over kontrakter tildelt af Revisionsretten i overensstemmelse med punkt 11.1, litra h) og j)-m), i bilag I til finansforordningen

Relaterede dokumenter

Årlige lister over ændringer af kontrakter

Offentliggørelse af oplysninger om værdien og modtagerne af EU-midler

Relaterede dokumenter