Yes
No

Klimaændringerne kender ingen nationale grænser og kan ikke blot håndteres ved hjælp af nationale eller lokale initiativer. Det er derfor afgørende at koordinere klimaindsatsen i EU. Formålet med EU's energipolitik er at dekarbonisere økonomien og sikre forsyningssikkerheden til konkurrencedygtige priser. Energipolitikken er tæt forbundet med miljøpolitikken, der primært tager sigte på at beskytte, bevare og forbedre miljøet for nuværende og kommende generationer.​