Yes
No

EU's beskæftigelsespolitik fokuserer på at skabe flere - og bedre - job på tværs af kontinentet. For at opnå dette og for at fremme bedre social sikring og inklusion yder og koordinerer EU finansiering til at hjælpe medlemsstaterne med at investere i områder som børnepasning, sundhedspleje og uddannelse.​