Yes
No

Kultur og uddannelse er afgørende for at sikre et robust, konkurrencedygtigt og sammenhængende Europa i fremtiden. Hovedansvaret for uddannelses- og kulturpolitikkerne ligger hos medlemsstaterne, men EU har en vigtig supplerende rolle. ​