Yes
No

EU's finansielle landskab har udviklet sig over flere årtier. I centrum står EU-budgettet, der yder finansiering til en lang række forskellige politikområder - f.eks. landbrug, udvikling af land- og byområder, transportinfrastruktur, forskning, sundhed, migration og bistand til udviklingslande - og finansierer driften af EU-institutionerne og andre organer. Der findes også midler og instrumenter, der ligger/er oprettet uden for EU-budgettet. ​