No
No
 

Evropský účetní dvůr jako ochránce financí EU věří, že fungování našeho orgánu by mělo být transparentní. To obnáší zveřejňování informací o řízení a našich činnostech a publikování výsledků naší auditní práce. Takto můžeme občanům pomoci lépe se orientovat v tom, jak plníme naši úlohy a podporujeme robustní finanční zprávu tím, že voláme k odpovědnosti ty, kteří spravují rozpočet EU.

Související odkazy