Yes
No

EU uplatňuje obchodní a investiční politiku, jíž řídí své hospodářské vztahy s dalšími částmi světa. V rámci jednotného trhu EU – jehož součástí je koncept volného obchodu se zbožím a službami přes vnitřní hranice EU – se členské státy dohodly na harmonizaci svých pravidel zdanění zboží a služeb v celní unii. EU rovněž napomáhá členským státům při harmonizaci jejich hospodářských politik a úrovně zdanění podniků a příjmů. ​