Yes
No

Ve strategii EU pro konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost hrají ústřední roli výzkum a inovace. Politikou EU v této oblasti je vytvořit vhodné prostředí pro výzkum a inovace a zvýšit úroveň investic.​