No
Yes
 

ECA Journal je periodikum, které se věnuje důležitým otázkám kontroly veřejných prostředků v celé EU. Nabízí pohled na roli a činnost EÚD, přičemž každé vydání obsahuje články na zvláštní téma od interních i externích přispěvatelů. Články se mohou zabývat novým vývojem a praktikami v oboru nebo nabízet pohled tvůrců politik, auditorů, akademiků či dalších odborníků na dané téma.

Za obsah rozhovorů a článků odpovídají výhradně osoby poskytující rozhovor a autoři a obsah neodráží st​anovisko Evropského účetního dvora.

ECA Journal je k dispozici níže a zveřejňuje se také v sociálních médiích.