Yes
No

Cílem početných opatření EU v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin je chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat bezproblémové fungování evropského jednotného trhu.​