Yes
No

Finanční prostředí EU se v průběhu řady desetiletí vyvíjelo. Jeho ústředním prvkem je rozpočet EU, z něhož se financuje celá řada oblastí, jakými jsou například zemědělství, rozvoj venkovských a městských oblastí, dopravní infrastruktura, výzkum, zdraví, migrace, pomoc pro rozvojové země, a také orgány, instituce a další subjekty EU. Existují rovněž fondy a nástroje, které byly zřízeny nebo fungují mimo rozpočet EU. ​