No
No
​​
 

Zprávy o činnosti obsahují informace o práci EÚD za uplynulý rok.

Výroční zpráva o činnosti podává přehled nejdůležitějších výsledků a úspěchů EÚD během roku a popisuje hlavní vývoj v jeho kontrolním prostředí a jeho vnitřní organizaci.

Zpráva pověřené schvalující osoby obsahuje informace o tom, jak Evropský účetní dvůr řídil své zdroje a jak fungují jeho systémy vnitřní kontroly. Jejím prostřednictvím se vedení zodpovídá ze své činnosti v rámci EÚD i navenek vůči rozpočtovým orgánům: zasílá se Komisi, Evropskému parlamentu a Radě v rámci každoročního postupu udílení absolutoria za plnění rozpočtu.

Zpráva o udržitelnosti obsahuje informace, které jsou zajímavé pro naše institucionální zúčastněné strany i občany EU a které se týkají postupů a chování EÚD v oblasti udržitelnosti. Uvádí přehled hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů našich operací.